Công ty TNHH Công nghiệp phụ tùng điện lạnh Sino-Cool đã phát triển thành nhà sản xuất và cung cấp A / C chuyên nghiệp và phụ tùng và tủ lạnh. Hiện tại chúng tôi đang xử lý hơn 3000 loại sản phẩm.

đọc thêm